Klasser og kurs

Konkurransetrening Hip hop / Breaking

Oppstart uke 4

Onsdager kl 2000 - 2100
Gratis for de som går på kurs