Klasser og kurs

Moderne 13 år opp

Ledig plass

Tirsdager kl 18.00 - 18.55
Her vil det være fokus på å føle hvordan musikken kan bevege kroppen av seg selv. Det vil være fokus på å lære mer av å kjenne sin egen kropp og hva man kan gjøre med den. Man vil også lære seg mer teknikk enn det man kan fra før av slik at man kan gå videre til et høyere nivå.