Breaking

Desember 2020 ble det bestemt at Breaking skal være prøvegren i OL 2024 i Paris. 
Norges Danseforbund som er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen ble da et OL forbund over natten. 
i 2021 startet ND opp med rankingkonkurranser og satsingsgruppe mot OL 2024. 

høsten 2021 fikk Breaking i Norge navnet Norwegian Breaking League NBL