Timeplan

Timeplan for høsten 2023 er under utarbeidelse.
Påmelding starter i midten av juni.