Styret i klubben

Leder: Arve Tonning

Arve startet klubben i november 2015, og har drevet den siden. 
Arve er styremedlem i Norges Danseforbund fram til juni 2026

Nestleder: Bente Andersen

Bente har danset linedance, swing og er assistent på dansetimer. Hun er også en av kjøkkenvaktene du møter i lokalet

Styremedlem: Tove Dale

Tove har vært med fra starten i BVD. Hun er som poteten. Gjør det meste
Tove har ansvar for politiattester.

Styremedlem: Aina Eliassen

Styremedlem: Reidun Sørheim

Reidun har danset linedance hos oss i mange år, og er assistent- Reidun finner du også i kaffen

Vara: Ulrik Andre Høyvik

Ulrik er en Breaker, som også er trener hos BVD.
Han er styremedlem i seksjon for Street Styles i Norges Danseforbund fram til juni 2026

Vara: Kari Lis Eriksen

Kari Lis har vært medlem i BVD i en årrekke. Hun har sin bakgrunn fra Norges danseforbund.