Styret i klubben

Leder: Arve Tonning

Arve startet klubben i novener 2015, og har drevet den siden. 

Nestleder: Bente Andersen

Bente har danset linedance, swing og er assistent på dansetimer. Hun er også en av kjøkkenvaktene du møter i lokalet

Styremedlem: Tove Dale

Tove har vært med fra starten i BVD. Hun er som poteten. Gjør det meste
Tove har ansvar for politiattester.

Styremedlem: Grethe Bauge

Grete startet som dansemamma og på linedance tilbake i 2006. I dag er hun assitent og en du finner i kiosken.

VARA: Reidun Sørheim

REiden har danset linedance hos oss i mange år, og er assistent- Reidun finner du også i kaffen

Vara: Inger Elise Bauge

Inger Elise har danset hos oss siden hun var 2 år. Og konkurrerer innen showdans